Dziś jest sobota 6 czerwca 2020 r.


Strona główna

Nowości

Informacje

Plan lekcji

Zmiany w planie

Skład

Dzwonki

Grupy

Galeria

Kronika

Kalendarz

Rodzice

Nauczyciele

Plan nauczania

Księga Gości

Olimpiada

ZS 9 Koszalin

SU 2004-2013

Arkusze egzaminacyjne

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 W KL. I TIC

 • 1 września 2010 r. (środa) godz. 9.00
  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 14 października 2010 r. (czwartek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 12 listopada 2010 r. (piątek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 22 grudnia 2010 r. (środa)
  • Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach i przewidywanych ocenach semestralnych z przedmiotów - 2 tygodnie przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną

 • 23-31 grudnia 2010 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna

 • 5 stycznia 2011 r. (środa)
  • Wystawienie semestralnych ocen z przedmiotów - 1 tydzień przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną

 • 7 stycznia 2011 r. (piątek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 13 stycznia 2011 r. (czwartek) godz. 14.10
  • Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 • 14 stycznia 2011 r. (piątek)
  • Zakończenie I semestru

 • 11 lutego 2011 r. (piątek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 14-25 lutego 2011 r.
  • Ferie zimowe

 • 7-9 kwietnia 2011 r. (czwartek-sobota)
  • Rekolekcje wielkopostne

 • 21-26 kwietnia 2011 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna

 • 2 maja 2011 r. (poniedziałek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 4 maja 2011 r. (środa)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego

 • 5 maja 2011 r. (czwartek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - pisemna część egzaminu maturalnego z matematyki

 • 6 maja 2011 r. (piątek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - pisemna część egzaminu maturalnego z języka angielskiego

 • 1 czerwca 2011 r. (środa)
  • Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów - 2 tygodnie przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną

 • 9 czerwca 2011 r. (czwartek)
  • Wystawienie rocznych ocen z przedmiotów - 1 tydzień przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną

 • 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • 16 czerwca 2011 r. (czwartek) godz. 12.20
  • Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 • 22 czerwca 2011 r. (środa) godz. 9.00 - sala kina "Kryterium" w CK 105 przy ul. Zwycięstwa 105 (strój galowy obowiązkowy, zbiórka w holu kina o godz. 8.45, miejsca dla klasy na balkonie: rząd I miejsca 2-11, rząd II miejsca 1-10)
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i uroczyste wręczenie świadectw oraz pożegnanie dyrektora Bronisława Bratkowskiego

 • 27 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 10.00
  • Podsumowująca Rada Pedagogiczna

 • 24 sierpnia 2011 r. (środa) godz. 9.00
  • Egzamin poprawkowy z matematyki

 • 26 sierpnia 2011 r. (piątek) godz. 10.00
  • Egzamin poprawkowy z języka niemieckiego

© 2010-2020 -- T. Pukiewicz
Utworzono: 06.09.2010    Zaktualizowano: 21.06.2011