Dziś jest sobota 4 lipca 2020 r.


Strona główna

Nowości

Informacje

Plan lekcji

Zmiany w planie

Skład

Dzwonki

Grupy

Galeria

Kronika

Kalendarz

Rodzice

Nauczyciele

Plan nauczania

Księga Gości

Olimpiada

ZS 9 Koszalin

SU 2004-2013

Arkusze egzaminacyjne

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W KL. IV TIC

 • 2 września 2013 r. (poniedziałek) g. 9.00 - "Orlik" przy ul. Jedności (strój galowy obowiązkowy, zbiórka przed szkołą o godz. 8.45)
  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 30 września 2013 r. (poniedziałek)
  • Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań

 • 14 października 2013 r. (poniedziałek)
  • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 • 26 listopada 2013 r. (wtorek) godz. 9.00
  • Próbna matura z "Operonem" z języka polskiego w zakresie podstawowym

 • 27 listopada 2013 r. (środa) godz. 9.00
  • Próbna matura z "Operonem" z matematyki w zakresie podstawowym

 • 28 listopada 2013 r. (czwartek) godz. 9.00
  • Próbna matura z "Operonem" z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) w zakresie podstawowym lub rozszerzonym

 • 29 listopada 2013 r. (piątek) godz. 9.00
  • Próbna matura z "Operonem" w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego oraz przedmiotów dodatkowych: historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym i rozszerzonym

 • 10 grudnia 2013 r. (wtorek)
  • Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach i przewidywanych ocenach semestralnych z przedmiotów

 • 20 grudnia 2013 r. (piątek)
  • Ostatni dzień na przyjęcie deklaracji zdających w sesji letniej 2013 egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 • 23-31 grudnia 2013 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna

 • 3 stycznia 2014 r. (piątek)
  • Ostateczne wystawienie semestralnych ocen z przedmiotów

 • 9 stycznia 2014 r. (czwartek)
  • Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 • 10 stycznia 2014 r. (piątek)
  • Zakończenie I semestru

 • 13 stycznia 2014 r. (poniedziałek) godz. 9.00
  • Próbna matura OKE z języka polskiego w zakresie podstawowym

 • 14 stycznia 2014 r. (wtorek) godz. 9.00
  • Próbna matura OKE z matematyki w zakresie podstawowym

 • 15 stycznia 2014 r. (środa) godz. 9.00
  • Próbna matura OKE z języków obcych (język angielski, niemiecki) w zakresie podstawowym

 • 16 stycznia 2014 r. (czwartek) godz. 9.00
  • Próbna matura OKE w zakresie rozszerzonym z języka polskiego i matematyki, języków obcych (język angielski, niemiecki) w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów dodatkowych: historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym i rozszerzonym

 • 24 stycznia 2014 r. (piątek) godz. 19.00
  • Studniówka

 • 7 lutego 2014 r. (piątek)
  • Zebranie od uczniów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań

 • 17-28 lutego 2014 r.
  • Ferie zimowe

 • 14 marca 2014 r.
  • Próbny etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • 19 marca 2014 r.
  • Próbny etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • 1 kwietnia 2014 r. (wtorek)
  • Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów

 • 7 kwietnia 2014 r. (poniedziałek)
  • Odebranie od zdających bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego

 • 7-9 kwietnia 2014 r. (poniedziałek-środa)
  • Rekolekcje wielkopostne (1-2 godz.)

 • 9 kwietnia 2014 r. (środa)
  • Ostateczne wystawienie rocznych ocen z przedmiotów

 • 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) godz. 17.00
  • Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 • 17-22 kwietnia 2014 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna

 • 25 kwietnia 2014 r. (piątek) godz. 12.30
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polonii 1

 • 5 maja 2014 r. (poniedziałek)
  • Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego (p. podstawowy)

 • 6 maja 2014 r. (wtorek)
  • Pisemny egzamin maturalny z matematyki (p. podstawowy)

 • 7 maja 2014 r. (środa)
  • Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego (p. podstawowy)

 • 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek)
  • Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • 24-26 czerwca 2014 r. (wtorek-czwartek)
  • Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • 27 czerwca 2014 r. (piątek)
  • Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów

© 2010-2020 -- T. Pukiewicz
Utworzono: 06.09.2010    Zaktualizowano: 17.04.2014